Gesproken met: Ad Heij, ICT projectleider / waarnemend hoofd Automatisering

Over Gelre ziekenhuizen

Het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn is voortgekomen uit Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, dat voortkwam uit het Lukas ziekenhuis en het Julianaziekenhuis. Tot mei 2009 waren er nog twee ziekenhuislocaties in Apeldoorn. Op 19 mei 2009 werd de geheel vernieuwde locatie Lukas geopend en ging verder als Gelre ziekenhuis Apeldoorn. Sinds 1999 maakt Het Spittaal Zutphen deel uit van Gelre ziekenhuizen en heet, sinds de ingebruikname van Gelre Apeldoorn, Gelre Zutphen.

De Honeywell Xenon 1902

De oude situatie

Bij het Gelre ziekenhuis gaat de patiëntregistratie in de kliniek nog voor een deel handmatig, zowel de polsbandjes, medicijnetiketten en reageerbuisjes worden handgeschreven gecodeerd. Het enige dat nu geregistreerd wordt is de patiëntnaam.
Vanuit de vernieuwde inspectie regels, die landelijk bepaald zijn, is vastgelegd dat een patiënt op meerdere vlakken geïdentificeerd moet worden. Dit om de kans op fouten te verkleinen. Op deze manier wordt de efficiëntie voor zowel de patiënt als de zorgverlener verhoogd. Maar ook de traceerbaarheid wordt verbeterd, van de patiënt, maar ook van de medicatie (men ziet direct of de medicatie de juiste is voor de patiënt). Ook is makkelijk na te gaan welke zorgverlener aan het bed van de patiënt gewerkt heeft.
Door dit proces te digitaliseren verwacht het Gelre ziekenhuis het gehele patiëntregistratie proces te verbeteren, te versoepelen en eenvoudig controleerbaar te maken.

De zoektocht

Het Gelre ziekenhuis had zeer duidelijk in kaart gebracht wat nodig was, wat ze wilden en verwachten van de potentiële leveranciers en de producten. Ook was er al een lijst met (bekende en onbekende) potentiële leveranciers samengesteld. Opal is al jarenlang een vaste hardware leverancier voor het Gelre ziekenhuis, het was dus vanzelfsprekend dat zij ook in deze lijst werden opgenomen, aldus Ad Heij. Bij het Gelre was men op zoek naar partijen die konden voorzien in hardware om het patiëntidentificatie proces te automatiseren. Hiervoor willen zij polsbandprinters en handscanners gaan gebruiken. Vanuit dit oogpunt hebben de overgebleven partijen hardware geselecteerd.

Opal

De overgebleven partijen kregen voorgelegd aan welke eisen en wensen de apparatuur moest gaan voldoen. Met de voorstellen die het Gelre toen kreeg, konden zij uitgebreid gaan testen. Het voorstel dat Opal gaf, was de Honeywell Xenon.

Opal heeft meerdere configuraties van de Xenon ingesteld en ter beschikking gesteld. Op deze manier kon men ook de verschillende configuraties en uitvoeringen naast elkaar leggen. Tevens heeft Opal het Gelre ziekenhuis ondersteuning en hulp geboden waar nodig tijdens het testproces. Uiteindelijk kwam uit alle tests de Honeywell Xenon als beste naar voren. Volgens de heer Heij scant deze scanner alles. Hij leest barcodes super snel, en op alle afstanden. Hij stond versteld van de prestaties van deze scanner, wat een apparaat! Een zeer goed voorstel van Opal, aldus de heer Heij.
Samen met de HC100 polsbandprinters van Zebra denkt de heer Heij een super combinatie te hebben voor de patiëntidentificatie en medicatieregistratie. De apparatuur is nog niet in gebruik genomen, men is nog bezig met de implementatie en het plaatsen van apparatuur. In het najaar van 2012 zal het geheel naar verwachting op een eerste afdeling live gaan en in de maanden daarna volgen alle afdelingen in beide ziekenhuizen.

De verwachting

Ad Heij verwacht veel van de ingebruikname van de apparatuur. Op de polsband die de patiënten krijgen staat niet meer alleen een naam, maar ook de geboortedatum, geslacht en het patiëntregistratienummer verwerkt in een barcode. De Honeywell Xenon scant de barcode, vervolgens wordt de barcode die de verpleegkundige of laborant bij zich draagt gescand en de medicatie (of buisjes voor bloedafname) op de BAP-kar (BedsideAssortmentPicking-kar). Op deze manier wordt de juiste medicatie aan de juiste patiënt gekoppeld en kan men altijd achterhalen welke medewerker aan het bed gewerkt heeft. Hierdoor wordt de kans op fouten verminderd en de veiligheid verhoogd. Dit geeft meer zekerheid voor de patiënt, maar ook voor de verpleegkundigen. Ook het werktempo kan hiermee verhoogd worden, waardoor de medewerkers meer tijd met hun patiënten door kunnen brengen, aldus Ad Heij.