Elke gebruiker van een barcodescanner, mobiele computer of label printer heeft er weleens mee te maken gehad: Product defect….en wat dan?

Er zijn een aantal vormen van “verzekeringen”, waarop u als zakelijke klant aanspraak kunt maken of die u kunt afsluiten. Onderstaand zijn ziet u de drie hoofdgroepen van “verzekeringen” weergegeven.

  1. Fabrieksgarantie
  2. Producent servicecontract
  3. IDCare ServicePack

Wij zullen nu wat dieper ingaan op deze drie vormen en de verschillen tussen deze drie vormen.

Fabrieksgarantie

Wikipedia geeft voor fabrieksgarantie de volgende omschrijving:  ” Dit is de garantie gegeven vanuit de fabrikant van een product, dat het product voldoet aan de door de fabrikant gestelde verwachtingen”. Een fabrikant verbindt vaak een termijn aan de garantie, van bijvoorbeeld enkele maanden tot jaren.

Let wel op, er is een wezenlijk verschil op het gebied van fabrieksgarantie tussen de consumenten- en de zakelijke markt (B2B). Wanneer wij in dit artikel spreken over fabrieksgarantie gaan we uit van de fabrieksgarantie voor de Business to Business markt.

Koopt u zakelijk een product met fabrieksgarantie, dan garandeert de fabrikant, dat het product bepaalde eigenschappen bezit. Als deze eigenschappen ontbreken, moet u als klant zelf aantonen dat u het product niet verkeerd gebruikt hebt. Is een gebrek al bij levering van het product aanwezig? Dan hebt u recht op herstel of vervanging. U moet dit als zakelijke koper wel zelf aantonen. Verder zal u de fabrieksgarantie zelf moeten claimen bij de producent, dit gaat buiten de verkopende partij om.

Nadelen fabrieksgarantie:Motorolablogdefect350

  • U moet zelf de complete afhandeling regelen
  • Geen garantie? Uw probleem wordt niet opgelost
  • Er kunnen onvoorziene kosten komen als uw defect buiten de garantie valt

Producent servicecontract

Fabrikanten bieden u vaak mogelijkheid om een producent servicecontract af te sluiten bij aanschaf  van uw barcode scanner, mobiele computer of label printer. U bent dan verzekerd tegen gebruiksschade. Uw producten worden binnen een afgesproken tijd gerepareerd en teruggestuurd door het servicecenter van de fabrikant. Ook dit contract is een overeenkomst tussen de eindgebruiker en fabrikant. Bij een defect zult u zelf contact op moeten nemen met het servicecenter (deze zitten veelal in Oost-Europa) om een RMA nummer aan te vragen en het apparaat zelf naar dit servicecenter toe te sturen. Voor de meeste klanten is dit een ingewikkeld proces. Per fabrikant verlopen de procedures anders en u moet zelf voor de logistieke afhandeling zorgen.

Nadelen producent servicecontract:

  • U dient zelf de afhandeling te regelen
  • Het kan zijn dat u uw apparaat soms enkele weken kwijt bent

IDCare ServicePack

Het is voor u heel vervelend als uw apparatuur slecht of niet meer functioneert. Het defecte apparaat zal vervangen of gerepareerd moeten worden. Bij een reparatie wilt u natuurlijk zo min mogelijk administratieve en logistieke rompslomp hebben. Stelt u zich eens voor: Het enige dat u hoeft te doen is uw defecte apparaat in een doos doen en van RMA nummer en adres te voorzien. De rest wordt voor u gedaan. Zou dat niet ideaal zijn? Die mogelijkheid is er, in de vorm van een IDCare ServicePack.Spinbox_directid

Hoe werkt het?

Bij een defect meldt u het apparaat eenvoudig online aan, u voorziet de doos van de juiste gegevens en de rest wordt voor u gedaan. Opal zorgt ervoor dat uw RMA wordt opgehaald op de gewenste locatie, en tevens weer op de gewenste locatie wordt afgeleverd na reparatie. Bij binnenkomst bij Opal wordt uw apparatuur gecontroleerd, het complete proces wordt geregistreerd en daar heeft u via de online serviceportal direct inzicht in. Er wordt gezorgd voor de afhandeling met de fabrikant en nadat het product retour komt wordt eerst alles weer gecontroleerd alvorens het naar u verzonden wordt. En in dit gehele proces krijgt uw apparatuur zelfs voorrang op andere meldingen!

 

Opal biedt tevens de mogelijkheid om oude en defecte producten milieuvriendelijk voor u af te voeren. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via +31 (0)88 2353400.

Wij zijn zeer benieuwd u hoe tegen dit artikel aankijkt. Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen? Laat hieronder uw reactie achter!