Het concept van het markeren van producten om tracering mogelijk te maken is niet nieuw, maar hoe zorgt u er nu voor dat dit u van deze markeringen de vruchten plukt? In dit artikel leggen wij u hier de basis van uit. U krijgt hierdoor ook een beter beeld van de noodzaak van speciale DPM barcodescanners.

Elektromagnetische markering

In dit proces wordt er een laag voltage aan stroom gebruikt om een markering aan te brengen. Deze manier van markeren zorgt ervoor dat onder de aangebrachte markering het materiaal niet wordt aangetast of veranderd. Omdat dit een vrij complexe methode is wordt dit vaak alleen toegepast bij lage volumes, omdat een volledig geautomatiseerd proces eigenlijk niet haalbaar is.

Ink Jet

Dit is natuurlijk één van de meest bekende manier van markeringen aanbrengen. De markering wordt door het spuiten van inkt aangebracht op het oppervlak waardoor vaak een hoog contrast wordt behaald. Het contrast is altijd afhankelijk van het materiaal waar het op wordt aangebracht en de (kleur) inkt die wordt gebruikt. Hoewel er vaak permanente inkt wordt gebruikt, wordt deze methode niet altijd als permanent beschouwd doordat dit onderhevig is aan slijtage.

Laser gravering

Ook het toepassen van lasertechniek leent zich goed voor het aanbrengen van permanente markeringen. Laser gravering is snel, accuraat, kent weinig onderhoud en is daardoor erg geschikt voor het aanbrengen van markeringen op het oppervlak bij grote volumes. Ondanks deze voordelen vereist een dergelijke opstelling wel een flinke investering voor de benodigde apparatuur.

Dot Peen

Dot Peen is een methode waarbij een markering in een product wordt ‘geslagen’. Door een percussie-instrument worden de dots in de oppervlakte geslagen. Op deze manier wordt er hoogteverschil aangebracht tussen de markering en het omliggende oppervlak. Hiermee wordt er door middel van deze diepte een contrast aangebracht tussen de lichte en donkere elementen in de markering. Deze manier van markeren stelt u in staat om een markering aan te brengen die een volledige life-cycle van een product mee kan gaan. Deze methode is niet geschikt voor alle materialen.

Het scannen van DPM barcodes en andere DPM markeringen

Door het toepassen van bovengenoemde technieken wordt er duidelijk op een andere wijze een markering aangebracht dan bijvoorbeeld het afdrukken van een barcode op een etiket met behulp van een labelprinter. Doordat de contrasten vaak moeilijk of niet te lezen zijn door reguliere barcodescanners geeft dit vaak problemen. Dit heeft bijna altijd te maken met contrastwaarden die niet door reguliere scanners te lezen zijn.
Daarnaast zorgen reflecterende oppervlaktes er vaak voor dat de te lezen markering overbelicht wordt. Een reguliere barcodescanner geeft een belichting die is afgestemd op niet reflecterende oppervlaktes. Een speciale DPM scanner kan omgaan met andere contrastwaarden en reflecterende oppervlaktes. Er is een heel scala aan specialistische apparatuur voorhanden hiervoor. Opal kan u hier uitgebreid in adviseren, de producten leveren en configureren.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over u met behulp van Direct Part Marking uw bedrijfsprocessen kunt verbeteren?
Neem dan contact met ons op of bezoek onze site: www.opalbv.com