Veel ziekenhuizen worden door de komst van het EPD (elektronisch patiënten dossier) verplicht tot het vernieuwen van de patiëntregistratie op bijvoorbeeld de polikliniek. Een centraal uitgangspunt bij dit proces is het ‘registreren aan de bron’, oftewel bij binnenkomst van een bezoeker of patiënt. Voor het EPD wordt hierbij gebruikt gemaakt van digitale patiëntregistratie. Hierdoor dienen dossiers volledig aangepast te worden aan de eisen die worden gesteld aan een patiënt status in het EPD. De input van deze informatie komt zowel van administratief personeel als van medische specialisten. Zodat met één druk op de knop, meerdere acties voor meerdere personen mogelijk zijn

Hoe werkt het?

Er wordt gewerkt met een digitaal formulier dat volledig aangepast is aan de wensen van de ziekenhuis medewerker. Alle relevante informatie voor bijvoorbeeld  de specialist staan gereed op het moment dat de patiënt op de afspraak komt. Hiervoor dient er mogelijk gemaakt te worden dat de patiënt middels een pas of polsband zichzelf kan identificeren, waarbij meteen alle gegevens beschikbaar zijn.

De huidige manier van registratie, bijvoorbeeld de ponsplaatjes, worden vervangen door passen of polsbanden, die voorzien zijn van een barcode (patiëntnummer) naam en aanvullende gegevens. Voor de uitgifte van dit soort passen maken veel ziekenhuizen gebruik van zogenaamde registratie zuilen. Bij deze zuilen kunnen mensen zich inschrijven door bijvoorbeeld hun identiteitsbewijs te laten inscannen, burgerservicenummer en verzekering gegevens te controleren en door het maken van bijvoorbeeld een pasfoto. Op deze pasjes wordt dan een barcode gedrukt waarmee een behandeld arts met een barcodescanner snel de gegevens kan opvragen in het EPD.

Ponskaart2 Patientenpas

Voordelen?

Dit alles heeft naast een kostenbesparing vele voordelen tot gevolg;

  • Verkorte wachttijd;
  • Minder kans op fouten;
  • Minder fraudegevoelig;
  • Eenvoudige werkwijze;
  • Een professionele uitstraling.

Verrassend

Opmerkelijk genoeg blijkt uit een recent onderzoek van OPAL Associates BV – DirectID dat wel bijna alle ziekenhuizen gebruik maken van digitale registratie. Echter wordt  maar van 1 op de 3 patiënten in Nederland een omzetting gemaakt naar een identificatie mogelijkheid als een patiënten pas of een polsband. Loopt de Nederlandse gezondheidszorg hiermee achter de feiten aan? Welke reden ziet u om het wel of niet toe te passen. Wij zijn benieuwd naar uw mening.