Middelen in ziekenhuizen, zoals medische apparatuur, medicijnen en mensen,  kunnen worden gevolgd en gecontroleerd door RFID tags. Bijvoorbeeld RFID tags die rechtstreeks gemonteerd worden op apparatuur of geïntegreerd worden in ID-badges. Via RFID kunnen ziekenhuizen zorgen voor een snelle, veilige en kosteneffectieve afhandeling en een betere gezondheidszorg in het algemeen.

Applicationshealthcare

Enkele ziekenhuizen hebben RFID reeds omarmd en zijn al bezig met pilots om de mogelijkheden te testen. In dit artikel willen wij concrete mogelijkheden laten zien van RFID oplossingen in de gezondheidszorg. Er zijn tal van toepassingen mogelijk, onderstaand lichten wij kort de drie meest voorkomende toepassingen toe.

Volgen van patiënten/personeel

Door personen uit te rusten met actieve RFID tags zijn zowel patiënten als zorgverleners goed te volgen bij hun bewegingen door het ziekenhuis. Hierdoor is een meer gedetailleerde en meer betrouwbare registratie mogelijk van de processen rondom bijvoorbeeld een operatie. Met het toepassen van deze technologie kan het aantal administratieve cardhealthcarehandelingen worden verminderd. De patiëntveiligheid wordt ook verbeterd, door bijvoorbeeld de terugkoppeling van de patiëntnaam met een geboortedatum op een scherm naast de operatietafel, zodat men verzekerd is van de juiste patiënt(gegevens).

Volgen van materialen

Het volgen van de materialenstroom in een ziekenhuis levert een direct inzicht in het verbruik van materialen binnen een afdeling. Met RFID kan men zelfs inzicht verschaffen in het verbruik van materialen tijdens een specifieke operatie. Een dergelijke gedetailleerde registratie maakt verdere optimalisatie van het logistieke proces mogelijk, bijvoorbeeld door het terugdringen van verbruik en voorraadniveaus. Ook kunnen vergissingen bij het klaarzetten van materialen voor een operatie direct worden geconstateerd, waardoor verrassingen tijdens de operatie worden voorkomen.

Volgen van bloedproductenRFID-Chip überwacht Blutkonserven

In het kader van regelgeving is het noodzakelijk om bloed en bloedbestanddelen van donor tot ontvanger en omgekeerd te kunnen traceren. De toepassing van RFID tags biedt hier een oplossing. Deze zijn eenvoudig op de bloedzak te bevestigen en uit te lezen. De toepassing van actieve tags maakt lokalisering van een bloedzak mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de routering van een bloedzak tussen het transfusielaboratorium tot en met de toediening aan de patiënt. Men weet precies waar de bloedzak zich bevindt voor een specifieke patiënt. Hierdoor komt het juiste bloed gegarandeerd bij de juiste patiënt.

Concrete voordelen

Invoering van RFID kan een aantal administratieve procedures automatiseren en optimaliseren, waardoor de kans op fouten verder verkleind wordt en de hoeveelheid administratief werk wordt verminderd. Dankzij een beter inzicht in het daadwerkelijke verbruik van voorraden, zoals bloedproducten, kan ook het logistieke proces binnen een ziekenhuis worden geoptimaliseerd. Tenslotte levert de koppeling van materialen aan de patiënten als voordeel op dat achteraf geconstateerde problemen snel kunnen worden opgespoord en opgelost. Patiënten kunnen hierdoor gericht worden benaderd in geval van eventuele problemen.

Meer informatie of reageren?

Wilt u meer weten over RFID? Of wilt u weten hoe met behulp van deze technologie de processen in uw ziekenhuis geoptimaliseerd kunnen worden? Bezoek dan onze RFID-pagina of neem contact op via telefoonnummer: +31 (0)88 2353 400.