Papieren checklist in de zorg

Toen ik enkele dagen terug, in het kader van zelfstudie, ’s avonds mijn vakliteratuur aan het doornemen was stuitte ik op een ontwikkeling die mij toch enigszins zorgen baarde.  Sinds 1 maart 2011 is er zoals bekend een richtlijn die het aantal fouten op en rond de OK (operatie kamer) moeten verminderen. Deze richtlijn genaamd “pre-operatief traject” verplicht ziekenhuizen te werken met een checklist tijdens het operatieve proces waarbij stop-momenten dienen te worden ingeschakeld, mochten er onderdelen van het proces niet correct verlopen. Tot zover geen opvallende zaken, deze richtlijn verplicht stellen is namelijk een zeer goede ontwikkeling geweest. Immers zorgt deze manier van werken voor minder complicaties en dus een betere zorg.

De crux kwam echter al vrij snel naar voren, de ziekenhuizen mochten zelf bepalen welke soort checklists zij gingen gebruiken.  In dit verhaal deden meerdere zorginstellingen hun verhaal, waarbij de nadruk werd gelegd op het feit dat de instellingen pioniers waren op dit gebied.  Tot mijn schrik waren de checklists echter van papier en waren de afhandelingen die hier aan verbonden waren met de hand. Stelt u zich voor: we hebben de beste chirurgen van Europa op enkele vakgebieden, de beste medische apparatuur, maar de personen die het proces moeten beoordelen en evalueren lopen rond met een papieren checklist en een potlood.

checklist

Digitaliseren

Fouten in processen kunnen voorkomen worden door deze zoveel mogelijk te digitaliseren. Immers het doel van de checklist is het zoveel mogelijk beperken van de foutmarge. Het ironische is dan ook dat de checklist zelf hiervan geen onderdeel uitmaakt. In tegendeel: tussen de chirurg die de operatie uitvoert, de anesthesist die zijn expertise en advies geeft en de verpleegkundige die het administratief verwerkt bevinden zich vele schakels waar het mis kan gaan met een papieren checklist.

Ik vraag mij dan ook hardop af waarom de besproken ziekenhuizen in dit stuk als pioniers worden gezien doordat ze als één van de eerste werkten met een checklist die nota bene van papier is. Terwijl er digitale inspectie oplossingen zijn die niet alleen zorgen voor een vermindering in het aantal fouten maar ook de administratieve druk wegnemen bij het verplegend personeel. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de kwaliteit van de zorg verbeterd, immers kan een verpleegkundige zich nu bezig houden met het belangrijkste: zorgen voor haar of zijn patiënt!

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp binnen de zorg en eventuele oplossingen hiervoor? Neem dan contact met ons op.