In een eerder stadium is al bekend geworden dat Zebra de Enterprise Mobility tak van Motorola heeft overgenomen. Geleidelijk wordt dit ook zichtbaar naar de buitenwereld toe. Zo zijn beide fabrikanten de afgelopen weken druk bezig geweest om alle systemen met elkaar te integreren.

Zebra-moto

Naamvoering Motorola wordt weer Symbol

Voor nieuwe producten die vanaf heden door Motorola worden gelanceerd zal de merknaam Symbol op het apparaat prijken. In 2007 had Motorola de gehele divisie van Symbol overgenomen.  De patenten van de merknaam ‘Symbol’ kwamen hierdoor in het bezit van Motorola. Motorola zal als merknaam blijven bestaan voor de consumentenindustrie.
Het feit dat Zebra de patenten van de merknaam Symbol in handen heeft en deze naam nog steeds een begrip is in de Auto-ID branche zal deze naamsverandering een logisch gevolg zijn.

motozebrasymbol

Wat verandert er voor u als gebruiker?

Voor u als gebruiker zal er weinig veranderen. De grote veranderingen vinden met name achter de schermen plaats. Deze integratie heeft mogelijk zijn weerslag op de distributiekanalen van Motorola. Hierdoor kunnen er enkele vertragingen ontstaan t.o.v. de standaard levertijden.
Daarnaast zullen er voor Motorola- en Zebrapartners enkele wijzigingen zijn met betrekking tot de partnerprogramma’s. Het is de bedoeling dat de volledige integratie voor 1 januari 2015 is voltooid.