OPAL ASSOCIATES BV COPYRIGHT EN DISCLAIMER

 

Copyright

Op deze site rust een auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het is niet toegestaan om elementen of onderdelen van deze site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van OPAL Associates BV (in het vervolg afgekort met OPAL) elementen of onderdelen van deze site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen voor derden op welke wijze dan ook.

Inhoud webpagina

De site, met diens inhoud, is bestemd voor onze klanten. De inhoud van deze site is met grote zorg samengesteld, maar er kan geen garantie gegeven worden over de aard of inhoud van de informatie van deze site. Er kunnen geen rechten worden verleend aan de inhoud van deze site. OPAL is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Doorlinken

Het is tevens niet toegestaan om de site te framen. OPAL acht zich niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de toegang tot informatie op iedere site die is gelinkt van of naar deze site.

Disclaimer

De site, met diens inhoud, is bestemd voor onze klanten. OPAL neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden over de juistheid van de beschikbare informatie. De inhoud van deze site is met grote zorg samengesteld, maar er kunnen geen garanties worden gegeven over de aard of inhoud van deze website. Fouten zijn niet volledig uit te sluiten en de gebruiker van de site dient niet uit te gaan van de juistheid van de informatie. Aanbevolen wordt om de juistheid te controleren bij OPAL.

OPAL is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op onze site of voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. De verantwoordelijkheid bij ingevoerde (bedrijfs-)gegevens door de klant, berusten bij deze klant. OPAL is niet aansprakelijk voor foutieve invoering van gegevens of voor gevolgen voortvloeiend uit deze foutieve invoering van klantgegevens. OPAL is niet aansprakelijk voor verlies aan inkomsten of contracten of voor directe, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook door het gebruik van de informatie van onze website of door een incorrecte overdracht van informatie aan of van OPAL.

OPAL acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Gegevens op onze website

OPAL Associates BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan OPAL Associates BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

OPAL Associates BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is OPAL Associates BV niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt OPAL Associates BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens OPAL Associates BV via deze website.

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. OPAL Associates BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door OPAL Associates BV worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPAL Associates BV is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Informatie op website en berichtgeving

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. OPAL Associates BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Neem voor meer informatie over copyright en disclaimer contact op met OPAL Associates BV.

Fouten of problemen met navigeren binnen onze site kunt u per e-mail of via onderstaand telefoonnummer doorgeven.

OPAL Associates BV
Kerkenbos 1019
6546 BB Nijmegen
T: +31 (0)88 – 23 53 400
F: +31 (0)88 – 23 53 401
E. info@opalbv.com