Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De directie van OPAL vindt het van belang om met zakenpartners en stakeholders het gesprek aan te gaan over onze gezamenlijke rol in de maatschappij. Bewust zijn van de sociale-, ecologische en milieueffecten van onze activiteiten en daarop handelen. OPAL wil de wereld, hoe klein onze invloed daarop ook is, beter achter te laten dan deze was.

Wat doet OPAL om hieraan bij te dragen:

We zitten sinds 1 januari 2019 in een gloednieuw kantoorpand . Het gehele pand is duurzaam verbouwd, zo hebben we geen gasaansluiting meer en uitsluitend led verlichting. De verwarming en koeling van het pand wordt gedaan door een energiezuinige warmtepomp. Het dak van ons pand hebben we vol gelegd met zonnepanelen en er zijn veel energie besparende maatregelen genomen. Tevens wordt tijdens weekenden en buiten werktijd het grootste gedeelte van het pand ‘stroomvrij’ gemaakt om onnodig verbruikt tegen te gaan.

Apparatuur waar OPAL medewerkers mee werken is altijd modern en mede geselecteerd op basis van lage energie verbruik. Apparatuur wordt altijd uitgezet wanneer deze niet gebruikt wordt.

Tevens wordt er bij OPAL afval gescheiden en wordt er bewust keuzes gemaakt om de afval die wij genereren zoveel mogelijk te beperken. OPAL werkt met een afval verwerker die een actief en duidelijk beleid voert op een zo laag mogelijke CO2 voetafdruk.

OPAL werkt met een recycle firma voor het op milieuvriendelijke wijze afvoeren van oude en gebruikte apparatuur die wij bij klanten vervangen door nieuwe apparatuur.

OPAL werkt bijna 100% papierloos in haar eigen organisatie. Wij besteden veel tijd aan een betere samenwerking met onze klanten en leveranciers om de gehele administratieve afhandeling van het “zaken doen” op digitale wijze met elkaar te verzorgen. Wij helpen klanten, partners en relaties om ook hun administratieve proces papierloos in te richten.

De OPAL bedrijfsauto’s zijn allemaal voorzien van zuinige motoren en voldoen aan de laatste emissie normen . De bedrijfsauto’s worden uitsluitend ingezet voor zinvolle en concrete afspraken bij onze klanten en leveranciers en wanneer mogelijk zullen collega’s van OPAL die naar hetzelfde adres reizen, carpoolen.

OPAL is een erkend leerbedrijf en werkt samen met verschillende scholen in de omgeving Nijmegen om studenten een leuke en leerzame stageplek te geven. Er wordt binnen de organisatie actief nagedacht over stage-opdrachten die zowel voor de student, school én OPAL zinvol is. Tevens laten wij studenten ook zelf voorstellen hierin in doen.

OPAL werk samen met de lokale overheid, gemeente, UWV en Werkbedrijf om mensen met een beperking en mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt of langdurig werkelozen ervaring te laten opdoen in het bedrijfsleven en bij OPAL. Deze initiatieven hebben inmiddels geleid tot een aantal nieuwe dienstverbanden bij OPAL van zeer gewaardeerde collega’s en medewerkers die een frisse start hebben kunnen maken bij andere organisaties.

OPAL en goede doelen

OPAL-Steunt-Barcode-for-Life
Logo KiKa

OPAL steunt Barcode for life

Barcode for life heeft de volgende missie: “Het creëren van de mogelijkheid dat iedere patiënt met kanker de meest effectieve en minst schadelijke behandeling van kanker krijgt“. Het kankerfonds ‘Barcode for Life‘ zet zich als ‘goed doel’ in voor deze persoonlijke en doelgerichte behandeling van kanker. In de samenleving van nu heeft vrijwel iedereen te maken met deze vreselijke ziekte. OPAL maakt graag geld beschikbaar voor dit medische onderzoek zodat kanker teruggebracht kan worden tot een chronische ziekte. Van elke verzonden factuur die binnen de betalingstermijn wordt betaald, schenkt OPAL 2 euro aan Barcode for life. Elk kwartaal wordt de schenking gedaan.

Jaarlijks doneert OPAL €1000,= aan KiKa in plaats van het versturen van (papieren) kerstkaarten. Alle klanten, partners en leveranciers van OPAL ontvangen jaarlijks een digitale kerstgroet en gelukkig nieuwjaar. Dit is misschien wat minder persoonlijk maar de besparing die wij hiermee realiseren is aanzienlijk en willen wij daarom graag doneren.