Het is onze Visie: IT oplossingen in keten-logistiek transparanter, efficiënter en groener te maken.

OPAL MVO – Maatschappelijk kompas

In het belang van onze zakenpartners, aandeelhouders en medewerkers gaat OPAL BV het gesprek aan over onze gezamenlijke rol in de maatschappij betreffende sociale- en milieueffecten van onze activiteiten. Uit dit belang volgen wij de volgende uitgangspunten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Een belangrijke voorwaarde om contracten tot een goede uitkomst te begeleiden is ethisch te handelen. Constructief feedback geven, opbouwend – kritisch en proberen continu te verbeteren horen ook bij die wijze van handelen. OPAL werkt met een ethische gedragscode gebaseerd op de principes van Stephen Covey, waarbij onze medewerkers volgens onze normen en (Kern)waarden transparant handelen. Deze methode verwachten onze partners van ons, en wij van hen.

OPAL streeft ernaar om zoveel mogelijk haar bedrijfsprocessen digitaal te houden. Naast het reduceren van papiergebruik werkt OPAL aan het beperken van zakelijk reizen. Dit aan de hand van videoconferenties, aanpassingen van het auto-lease beleid en de bevordering van elektrische auto’s. Hierbij stimuleren wij onze partners om een bijdrage te leveren om milieudoelstellingen te bereiken.

OPAL is een moderne werkgever en is goed voor de medewerkers. De business van OPAL is altijd relevant voor de maatschappij wat baanzekerheid biedt. Bij OPAL krijgen medewerkers een eerlijk salaris en profiteren alle medewerkers wanneer de ondernemingsdoelstelling worden behaald. Tevens is het bij OPAL vanzelfsprekend dat bedrijfs-successen en uitstekende teamprestaties op gepaste wijze gevierd worden. Daardoor is er bij OPAL een laag personeelsverloop en ziekteverzuim.

OPAL ontleent haar bestaansrecht aan klantrelaties, partnerships en haar medewerkers. Als OPAL groeit, behoren alle stakeholders daarvan te profiteren. Niet alleen in financiële compensaties, bonussen of extra kortingen. Maar ook in loyaliteit, vertrouwen en waardering. Bij OPAL geloven we in een gezonde balans van brengen en halen van waarde tijdens onze partnerships met klanten, leveranciers en medewerkers. Als je niet leert delen zul je nooit kunnen vermenigvuldigen.

Energiebesparing @ OPAL

Zonnepanelen maken elektriciteit op het dak van het OPAL bedrijfspand. Dat kunnen ze doordat zonlicht elektrische spanning opwekt tussen de twee laagjes silicium die op een paneel zitten. Om deze spanning om te zetten naar bruikbare wisselstroom voor het elektriciteitsnet, zijn ook een omvormer en elektriciteitskabels nodig.

Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit. De hoeveelheid zonlicht verandert steeds, daarom is de elektriciteitsproductie niet gelijkmatig. Elektriciteitsproductie wordt uitgedrukt in Watt, net als bij alle elektrische apparaten. Bij zonnepanelen staat ook het maximale vermogen aangegeven: Watt-piek (Wp). Die is gemeten in een testomgeving met onveranderlijke omstandigheden voor licht en temperatuur.

Zonnepanelen OPAL
Elektrisch rijden

e-Mobiliteit @ OPAL

Duurzame mobiliteit krijgt voorrang bij OPAL. Het doel om lager autogebruik te stimuleren staat hoog op onze agenda’s. We streven naar minder mobiliteitsbewegingen omdat we slim reizen en carpoolen. Dit werkt minder filedruk, minder CO2-uitstoot en meer tijdwinst in de hand. Deze focus op het reisgedrag is ook nodig als we in de toekomst betaalbaar en met minimale belasting voor het milieu willen blijven reizen.

Connect vandaag nog met ons team

Bel me terug