Storingen voorkomen door preventief onderhoud

Een goed verloop van bedrijf kritische processen is essentieel voor de productiviteit binnen uw bedrijf. Denk hierbij aan het labelen van items tijdens productie, het verzamelen van bestellingen, het ontvangen, inruimen of verzenden van goederen.

Storingen binnen deze processen zijn een groot probleem! Deze kunnen in veel gevallen worden voorkomen door het uitvoeren van preventief onderhoud aan uw labelprinters. Enkele voorbeelden van storingen zijn: slijtage van printkoppen of draaiende onderdelen zoals doorvoerrollen. Regelmatig schoonmaken van deze onderdelen voorkomt onnodige kosten én de levensduur van uw labelprinters wordt verlengd.

Bij preventief onderhoud uitgevoerd door OPAL ontvangt u een rapportage van uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen van uw labelprinters. In het geval van slijtage of defecten ontvangt u een kostenindicatie van de voorgestelde werkzaamheden. Indien er vervolgacties nodig zijn worden deze met u gepland, zodat wij dit op een gepast moment uitvoeren.

Welke werkzaamheden verricht OPAL voor u?

  • Controleren van printkoppen en doorvoerrollen
  • Reinigen van printkoppen met behulp van OPAL Wipes
  • Controle algehele werking van uw printers en firmware
  • Rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden
  • Slijtage en defecten inzichtelijk maken zodat u hierop kunt anticiperen

Wat betekent preventief onderhoud voor u?

  • Minder storingen in uw bedrijf kritische processen
  • Hoger rendement uit uw hardware investering door verlengde levensduur van de apparatuur
  • Preventief onderhoud voorkomt onverwachte kosten
  • U houdt uw apparaten in een optimale conditie

Voor de volgende merken voeren wij preventief onderhoud uit*:

*Mix van printers mogelijk, vaste prijs

Afspraak maken voor onderhoud?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor onderhoud aan uw printers? Neem dan contact met ons op: sales@opalbv.com Of bel naar +31 (0)88 23 53 400