SAP Label Management

OPAL SAP® Label Management

Het markeren en labellen van producten en pakketten is in de laatste jaren van groot belang geworden voor bedrijven en instellingen. Het op juiste wijze etiketteren van producten, verpakkingen en pakketten is een bedrijfskritische operatie geworden voor alle belanghebbende in de gehele supply chain. Veel branches en industrieën hebben nationale en/of internationale standaarden voor etiket content en lay-out gedefinieerd om productiviteit in the supply chain te garanderen.

Bedrijven worden daarnaast continu geconfronteerd met nieuwe requirements van klanten en leveranciers op het vlak van codering, etiketten lay-outs en product labels. Wijzigingen aan bestaande markeringen moeten snel, kosten effectief en correct geïmplementeerd worden. De keuze van merk/type labelprinter speelt daarbij een belangrijke rol vanwege een eenduidige aansturing. Maar het organisatie breed aanpassen van labellay-outs naar nieuwe standaarden en deze integreren in een “on-demand” label printproces wat vanuit een centraal ERP systeem wordt geregeld blijft voor veel bedrijven een uitdaging.

Voor SAP® klanten ontwikkelde OPAL SAP® Label Management, een software oplossing voor het op effectieve wijze creëren, printen en beheren van labels, labellayouts en labelprinters direct in het SAP® Systeem.

OPAL LABELMANAGEMENT OPLOSSING
OPAL SAP Label Management

Meer weten over SAP® Label Management..?