Berichten

Hoe kan de gezondheidszorg profiteren van RFID?

Middelen in ziekenhuizen, zoals medische apparatuur, medicijnen en mensen,  kunnen worden gevolgd en gecontroleerd door RFID tags. Bijvoorbeeld RFID tags die rechtstreeks gemonteerd worden op apparatuur of geïntegreerd worden in ID-badges. Via RFID kunnen ziekenhuizen zorgen voor een snelle, veilige en kosteneffectieve afhandeling en een betere gezondheidszorg in het algemeen.

Applicationshealthcare

Enkele ziekenhuizen hebben RFID reeds omarmd en zijn al bezig met pilots om de mogelijkheden te testen. In dit artikel willen wij concrete mogelijkheden laten zien van RFID oplossingen in de gezondheidszorg. Er zijn tal van toepassingen mogelijk, onderstaand lichten wij kort de drie meest voorkomende toepassingen toe.

Volgen van patiënten/personeel

Door personen uit te rusten met actieve RFID tags zijn zowel patiënten als zorgverleners goed te volgen bij hun bewegingen door het ziekenhuis. Hierdoor is een meer gedetailleerde en meer betrouwbare registratie mogelijk van de processen rondom bijvoorbeeld een operatie. Met het toepassen van deze technologie kan het aantal administratieve cardhealthcarehandelingen worden verminderd. De patiëntveiligheid wordt ook verbeterd, door bijvoorbeeld de terugkoppeling van de patiëntnaam met een geboortedatum op een scherm naast de operatietafel, zodat men verzekerd is van de juiste patiënt(gegevens).

Volgen van materialen

Het volgen van de materialenstroom in een ziekenhuis levert een direct inzicht in het verbruik van materialen binnen een afdeling. Met RFID kan men zelfs inzicht verschaffen in het verbruik van materialen tijdens een specifieke operatie. Een dergelijke gedetailleerde registratie maakt verdere optimalisatie van het logistieke proces mogelijk, bijvoorbeeld door het terugdringen van verbruik en voorraadniveaus. Ook kunnen vergissingen bij het klaarzetten van materialen voor een operatie direct worden geconstateerd, waardoor verrassingen tijdens de operatie worden voorkomen.

Volgen van bloedproductenRFID-Chip überwacht Blutkonserven

In het kader van regelgeving is het noodzakelijk om bloed en bloedbestanddelen van donor tot ontvanger en omgekeerd te kunnen traceren. De toepassing van RFID tags biedt hier een oplossing. Deze zijn eenvoudig op de bloedzak te bevestigen en uit te lezen. De toepassing van actieve tags maakt lokalisering van een bloedzak mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de routering van een bloedzak tussen het transfusielaboratorium tot en met de toediening aan de patiënt. Men weet precies waar de bloedzak zich bevindt voor een specifieke patiënt. Hierdoor komt het juiste bloed gegarandeerd bij de juiste patiënt.

Concrete voordelen

Invoering van RFID kan een aantal administratieve procedures automatiseren en optimaliseren, waardoor de kans op fouten verder verkleind wordt en de hoeveelheid administratief werk wordt verminderd. Dankzij een beter inzicht in het daadwerkelijke verbruik van voorraden, zoals bloedproducten, kan ook het logistieke proces binnen een ziekenhuis worden geoptimaliseerd. Tenslotte levert de koppeling van materialen aan de patiënten als voordeel op dat achteraf geconstateerde problemen snel kunnen worden opgespoord en opgelost. Patiënten kunnen hierdoor gericht worden benaderd in geval van eventuele problemen.

Meer informatie of reageren?

Wilt u meer weten over RFID? Of wilt u weten hoe met behulp van deze technologie de processen in uw ziekenhuis geoptimaliseerd kunnen worden? Bezoek dan onze RFID-pagina of neem contact op via telefoonnummer: +31 (0)88 2353 400.

Efficiëntie verbetering van patiëntregistratie

Veel ziekenhuizen worden door de komst van het EPD (elektronisch patiënten dossier) verplicht tot het vernieuwen van de patiëntregistratie op bijvoorbeeld de polikliniek. Een centraal uitgangspunt bij dit proces is het ‘registreren aan de bron’, oftewel bij binnenkomst van een bezoeker of patiënt. Voor het EPD wordt hierbij gebruikt gemaakt van digitale patiëntregistratie. Hierdoor dienen dossiers volledig aangepast te worden aan de eisen die worden gesteld aan een patiënt status in het EPD. De input van deze informatie komt zowel van administratief personeel als van medische specialisten. Zodat met één druk op de knop, meerdere acties voor meerdere personen mogelijk zijn

Hoe werkt het?

Er wordt gewerkt met een digitaal formulier dat volledig aangepast is aan de wensen van de ziekenhuis medewerker. Alle relevante informatie voor bijvoorbeeld  de specialist staan gereed op het moment dat de patiënt op de afspraak komt. Hiervoor dient er mogelijk gemaakt te worden dat de patiënt middels een pas of polsband zichzelf kan identificeren, waarbij meteen alle gegevens beschikbaar zijn.

De huidige manier van registratie, bijvoorbeeld de ponsplaatjes, worden vervangen door passen of polsbanden, die voorzien zijn van een barcode (patiëntnummer) naam en aanvullende gegevens. Voor de uitgifte van dit soort passen maken veel ziekenhuizen gebruik van zogenaamde registratie zuilen. Bij deze zuilen kunnen mensen zich inschrijven door bijvoorbeeld hun identiteitsbewijs te laten inscannen, burgerservicenummer en verzekering gegevens te controleren en door het maken van bijvoorbeeld een pasfoto. Op deze pasjes wordt dan een barcode gedrukt waarmee een behandeld arts met een barcodescanner snel de gegevens kan opvragen in het EPD.

Ponskaart2 Patientenpas

Voordelen?

Dit alles heeft naast een kostenbesparing vele voordelen tot gevolg;

  • Verkorte wachttijd;
  • Minder kans op fouten;
  • Minder fraudegevoelig;
  • Eenvoudige werkwijze;
  • Een professionele uitstraling.

Verrassend

Opmerkelijk genoeg blijkt uit een recent onderzoek van OPAL Associates BV – DirectID dat wel bijna alle ziekenhuizen gebruik maken van digitale registratie. Echter wordt  maar van 1 op de 3 patiënten in Nederland een omzetting gemaakt naar een identificatie mogelijkheid als een patiënten pas of een polsband. Loopt de Nederlandse gezondheidszorg hiermee achter de feiten aan? Welke reden ziet u om het wel of niet toe te passen. Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Identificatie en communicatie binnen de zorg

 Klantenonderzoek

intermec-girlAls u hiernaast klikt op de afbeelding ziet u een advertentie van Intermec van enkele jaren terug. Ik hoop van harte dat naast de glimlach op uw gezicht ook een lichtelijk frons van uw wenkbrauwen het gevolg is. We staan er immers niet bij stil, maar het correct identificeren van uw kind, de onderlinge communicatie van de zusters en doktoren lijken processen die we als vanzelfsprekend beschouwen. Opal heeft  de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd om de zorgaanbieder goed te kunnen adviseren over de ontwikkelingen en te helpen met het verbeteren van onder meer deze processen. De zorg is namelijk voortdurend in beweging en voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving hebben tot gevolg dat de zorg onder steeds grotere druk komt te staan.

Onderwerpen

In dit onderzoek hebben wij ons gericht op 3 gespreksonderwerpen:

  • Identificatie van patiënten
  • Draadloos netwerk en mobiel werken
  • Interne communicatie binnen afdeling/instelling

Informatie?

Wilt u meer weten over de uitslagen van het onderzoek, eventuele trends of hoe Opal uw organisatie kan helpen met het creëren van meer efficiënte zorgprocessen?  Of heeft u eventuele aanvullingen voor ons onderzoek? Vul dan nu het formulier in en neem contact met ons op !