OPAL – WLAN/WiFi Oplossingen

WiFi of WLAN (Wireless Local Area Network) is een draadloos netwerk dat toegang geeft tot het (lokale) netwerk en vaak ook het internet, meestal gebaseerd op 802.11 protocollen zoals: 802.11a (5Ghz) 802.11b & 802.11g (2.4Ghz) en 802.11n of 802.11ac (zowel 5 als 2.4Ghz).

Een goed draadloos netwerk is niet eenvoudig te realiseren omdat elektromagnetische (radio)golven zich niet gemakkelijk laten sturen en snel (negatief) beïnvloed worden (bijvoorbeeld door dempende materialen). Dit is een natuurwet waaraan eenieder zich moet houden. Hoewel veel (IT) specialisten pretenderen te weten hoe ze een draadloos netwerk moeten aanleggen omdat ze wel eens een accesspoint in een netwerk hebben opgenomen, mondt menig WiFi netwerk project uit in een fiasco door gebrek aan kennis en vooral het juiste gereedschap.

WLAN-WIFI Oplossingen

Professionele WiFi diensten

WLAN-WiFi-Wing5

OPAL levert professionele WiFi diensten voor een goed werkend draadloos netwerk. Als één van de weinigen gebruikt OPAL geavanceerde radiofrequentie analysesoftware om het dekkingsgebied in te meten en zo nodig te analyseren op mogelijke storingsbronnen.

Let op: een goed draadloos netwerk is niet even snel uit te meten met een WiFi app’ie uit de store.

In 4 stappen een goed draadloos netwerk:

  • Stap 1 – RF meting – Site Survey van draadloze (WiFi) netwerk
  • Stap 2 – Planning & Configuratie, staging van draadloze (WiFi) netwerk
  • Stap 3 – Montage van draadloze (WiFi) netwerk door een vakman/installateur
  • Stap 4 – Controle/Nameting en beheer (manage) van draadloze (WiFi) netwerk

Door de toename van het gebruik van mobiele computers, smartphones en tablets stelt men hogere eisen aan het draadloze netwerk. Ook door de toename van privé apparatuur in de professionele werkomgeving (BYOD=”Bring Your Own Device”) worden draadloze netwerken zwaarder belast en een kritischer onderdeel van de IT omgeving van de onderneming. Daarnaast worden draadloze netwerken voor meer uiteenlopende toepassingen gebruikt zoals data, telefonie, video en spraak (Voice).

Draadloos netwerk: geen dekking of traag..?

Heeft u een draadloos netwerk maar heeft u problemen? OPAL levert WLAN/WiFi analyse en Site Survey diensten die deze problemen kunnen oplossen. OPAL biedt onafhankelijk onderzoek van uw draadloze netwerk met professionele meet apparatuur, analyse software en site survey kit. Meer informatie..

Wij komen graag met u in contact!

© Copyright - OPAL Associates BV - Logistieke IT oplossingen